Tunnid - training sessions

Getting to know each other

Esimesel tunni eesmärk oli õppida oma kaaslasi tundma ning meelde jätta nimed, mis kõlasid võõrapäraselt ning keeruliselt. Sissejuhatuse tundma õppimisel tegi meie õpetaja Karen, kes oli klassitoa seinale riputanud lehekesed lausetega, pigem lühivastustega:

 • 20th February
 • 37
 • since 1993
 • flying
 • No, never.
 • No, I haven't
 • No, but I'd love to.
 • Yes, I have.
 • I have never thought about it.
Pidime mõtlema vastustele küsimused ja need kirja panema. Põnev! Ülesanne tundus lihtne. Paberile sai esimene küsimus, teine, kolmas... ja paus. Enam mõtteid ei olnud. Läheneme loovalt, otsustasin. Loomet ei tulnud. Selge, siis vaimukalt. Ka vaimukusest jäi puudu. Osa kaaslastest istus tagasi kohale, mõni kirjutas veel viimast küsimust. Selline ongi tunne õpilasel klassis, kui aeg läheb ja mõtteid ei tule...

Asume koos õpetaja-juhendajaga küsimusi läbi arutama. Karen vastab meelsasti.
 • When is your birthday? - Vastus kõlab otse seinalt. Bingo!
 • How old are you? - I am older than my tongue and younger than my teeth, kõlab vastus. Naiselt ju vanust ei küsita!!! Jah, aga paremat küsimust mul ka pähe ei tulnud ning et paberil oleks midagigi... Vee ei kõlba jututeemadeks palganumber ning kaal. Teame! Teame! Ilm sobib kõneaineks alati. Teame ka!
 • When did you start working at IPC? - Yes!
 • Have you ever been to Estonia?/ Turkey?/ Poland?/ Hungary?/ Germany?/ Ukraine?/ Spain? - kostavad küsimused läbisegi.
 • Have you got any pets? - If boyfriend can be a pet?
 • Have you ever...?
 • What do you think of...? - Saidki minu küsimused otsa.
Ülesanne ise kandis nimetust 
"Get to know your teacher-trainer!"

Around the room, you'll find 12 pieces of information about me.
As you come across each one, think about an appropriate question you could ask me which would give the answer you find. (Think about the tense you might need to use, for e.g.)

Once you have written 12 questions below (to match each answer or piece of information), discuss your ideas in 2s/3s. 

For e.g    Answer: KAREN     Question: WHAT'S YOUR NAME?

Any other questions???


Seejärel pidime tegema tutvust kõrvalistujaga, mõtlema 3-4 vastust ning arutama kaaslasega, mis küsimusi ta on silmas pidanud. Klassitoas läks valjuks jutuajamiseks. Õpetaja Karen jälgis, kuulas meid ning liitus ühe või teise paari vestlusega. 

Järgmine ülesanne kandis pealkirja "Snowball". Istusime ringis. Õpetaja ütles oma nime ning hobi. Tema vasakul käel istujal tuli korrata õpetaja nime ning hobi. Järgmine kursuslane kordas õpetaja nime ja hobi ning seejärel kaaslase nime ja hobi... Pingsalt meenutasime esimesena kõlanud nimesid ja hobisid. Mida kaugemale jõudis järg, seda keerulisem oli hoopis nimetada kõrvalistuja nime ja harrastust. Sosistasime nimesid ette ning imiteerisime üksteise lemmiktegevusi - matkamine, reisimine, lugemine, muusika, fotograafia, aiandus, suusatamine, puhkus, kokakunst. Lõbus!

Enne veel kui algas pooletunnine vaheaeg mängisime palli - hõikasime üksteise nimesid ning pall läks teele väljahõigatu poole. Viisteist kursuslast kuuest erinevast riigist - MariaTe, Ana Maria, Yolanda ja Marisa Hispaaniast, Szilvi ja Erzsebet Ungarist, Aparslan, Ozlem ja Hacer Türgist, Barbara, Viktorija, Aleksandra ja Haśa Poolast, Susann Saksamaalt ja mina Eestist.

Teine koolipäev

Teise koolipäeva hommik algas hääldusharjutusega.


Odd-man-out

Which of the words on the right does not rhyme with the word on the left?
 • alone     phone     shown     thrown    town
 • buys     advise     price     prize     tries
 • clear     bear     beer     dear     fear
 • .....

Sellele järgnes jooksuharjutus sõna otseses tähenduses. Meie juba lemmikuks kujunenud õpetaja-juhendaja Karen oli taas kasutanud ära seinad. Seekord ootasid seal värsiread. Töö käis paarides. Karen jagas meile kahepeale "sodipaberid": "Happy as a pair? Happy as a pair? Happy as a pair?" Küsis ta meilt pabereid kätte andes. "Happy as a banana?" uuris ta viimaselt paarilt. Mis see nüüd oli? Muidugi, klassitundi võid ju ka nii rõõmsamaks muuta. PAIR ja PEAR kõlavad ju täpselt ühtmoodi.

Jig running dictation

Tuli otsustada, kes istub ja kirjutab, kes jookseb ja dikteerib meeldejäetud fraasi. Kui kõlas käsklus "Change!" vahetusid kohad - istuja jooksis ja jooksja kirjutas. Öök! Millised fraasid! Kes need pähe jätab, ära ütleb ja kust kirjutaja teab, mida tegelikult öeldi-mõeldi.
 • When the English tongue we speak
 • shoe is never rhymed with foe/ think of hose toes and lose
 • We say sew but also few/ and a maker of the verse
 • cord is different from word/ cow is cow but low is low
 • why not paid with said I pray/ think of blood and food and good
 • and think of goose and yet and choose/ think of comb and tomb and bomb
 • doll and roll and home and some / and since pay is rhymed with say
 • Is there any reason known/ to sum it up it seems to me
 • ....
Read paberil? Aga nüüd, palun, pange kokku luuletuseks. Karen sirgeldab tahvlile riimivalemi: A   A   B   B   C   C  D. Hasartselt lugesime ja tõstsime ridu... Õpetaja pistis meile pihku luuletuse enda. Ei, ei mitte veel! Las me ise!

Luuletus originaalis:

When the English tongue we speak
Why is break not rhymed with weak?
Won't you tell me why it's true
We say sew, but also few?
And the maker of a verse
Cannot rhyme his horse with worse?
Beard is not the same as heard,
Cord is different from word,
Cow is cow, low is low,
Shoe is never rhymed with foe.
Think of hose and dose and lose,
And think of goose and yet of choose,
Think of comb and tomb and bomb,
Doll and roll and home and some.
And since pay is rhymed with say,
Why not paid with said I pray?
Think of blood and food and good;
Mould is not pronounced like could.
Why is done, but gone and lone -
Is there any reason known?
To sum it up, it seems to me
That sounds and letters don't agree.A Dreadful Language

 I take it you already know
 Of tough and bough and cough and dough
 Others may stumble, but not you,
 On hiccough, thorough, tough and through;
 Well done! And how you wish perhaps
 To learn of less familiar traps?
 Beware of heard, a dreadful word
 That looks like beard and sounds like bird.
 And dead; it's said like bed, not bead 
 For goodness sake don't call it "deed".
 Watch out for meat and great and threat
 (They rhyme with suite and straight and debt)
 A moth is not a moth in mother,
 Nor both in bother, broth in brother.
 And here is not a match for there
 Nor dear and fear for bear and pear.
 And then there's dose and rose and lose 
 Just look them up and goose and choose,
 And cork and work and word and sword,
 And do and go and thwart and cart.
 Come, come I've hardly made a start.
 A dreadful language? Man alive
 I mastered it when I was five.

Nii juhtub, kui keelel on mitmeid juuri ehk segu erinevatest keeltest.

Järgneb väike analüüs. Millele siin keskenduti ehk millele annab keskenduda? Nimetame üksteise võidu nagu tublid õpilased ikka: "Koostöö, kognitiivne aspekt, rühmatöö element, pidime rääkima, kuulamine, tegelikult kõik osaoskused, ka kirjutamine ja lugemine. Võistluslik, väljakutse, konkreetne tulemus, sobib erinevate võimetega õpilastele, kõik on kaasatud. VAK - visuaalne, autentne, kinesteetiline.


Vaade kommunikatiivsetele tegevustele - Reflection on Communicative Activities

Pealelõuna läheb teise õpetaja-juhendaja Heatheri seltsis. Ta on vanem, rahulikum ja igavam. Jällegi, nagu põhikoolis, mõne õpetaja seltsis lendab aeg, kogu aeg on huvitav; teise tunnis ei jõua ära oodata, millal tund lõpeb, silmapaarid võiks kella sihverlauale augud sisse puurida. Samas, öelda ja selgitada on mõlemal õpetajal, mõlemad tahavad teha meile teema selgeks ning igal juhul on materjali omandada lihtsam nende abiga, kui pärast kodus üksipäini sellest läbi närida. Aga mine ja räägi seda teismelistele, kui isegi õpetajad ise unelevad, haigutavad ja lehvitavad tuult palavas klassiruumis.

Millele siis keelekasutus suunatud on? Õpilaste jaoks peab see olema motiveeriv. Kõik, mis on FUN! on nende jaoks oluline. Millele veel tähelepanu pöörata? Muidugi hääldusele, grammatikale, sõnavarale; nende pidevale taaskasutamisele ning kordamisele. Kui palju on sellest kõigest kuuldud! Allecto õppeaasta avamisele pühendatud koolitused Tartus, Tallinnas, Pärnus igal aastal augustikuus. Inglise keeleõpetajate seminarid kaks korda aastas! Ei olegi Euroopa Liidu ääremaalt tulnuna midagi põrutavalt uut! 

Näe, üks kursus on tänaseks juba lõpetanud - mööduvad juteldes aknast. Palav on!

Aga mis on ikkagi kommunitatiivse tegevuse olulised osad? Info, mida jagada, millest rääkida? Jah, aga veel? Kontekst - selleks võib olla situatsioon, asukoht, suhted, klassiruum... Keegi läheb klassist välja ja keegi tuleb tagasi. Ma ei suuda keskenduda. Ja lõpuks eesmärk, eks ole ju? Jah, on küll.

"Materjal võib olla sama, aga ülesanded erinevad," katsub õpetaja hoida veel meie mõtteid tunni juures, "aga nüüd õpilase müts pähe ja siis õpetaja müts pähe." 

Jaguneme 4 rühma sünnipäevade järgi, kellel on suvel, talvel, sügisel, kevadel. Hea mõte, alati ei tulegi nii lihtsate asjade peale! Midagi uut? Siiski? Ei, tegelikult tean seda varasemaltki, lihtsalt ei mäletanud enam. Asume tööle väljenditega (phrasal verbs). Tööleht on igal seltskonnal sama, aga töökäsud on erinevad. Täidame töölehed ja arutame, kas ja mil määral toetavad ülesanded kommunikatiivsust. Õpilase müts peast ja õpetaja oma pähe! Kui suudaks selles palavuses keskenduda.Teemaks TOIT

Toiduteema ei ole minu lemmik. Tee, mis tahad, ei jää mulle meelde roogade nimed, koostisained ei eesti ega võõrkeeles. Söön kõike, aga see mis toimub enne seda - ei vaimustu ega taha ka järele proovida teha. 

Juulikuu kolmas päev ja esimene kolmapäev algas teemaga TOIT. Õpetaja Karen, välja pigistanud meilt kuuldud sõnad ja väljendid, jagab kätte töölehed TRUE or FALSE. Lehel on laused toidu kohta Suurbritannias. 
 1. Another word for a sandwich is a "butty". 
 2. "Dinner" can mean either a meal in the middle of the day or in the evening.
 3. "Tea" is a drink but also the name of a meal.
 4. A "fry up" is another word for a barbeque.
 5. Curry is now a more popular evening meal than the traditional "meat and two veg".
 6. ....
Arutame paarides, mis on õige, mis on vale. Metoodiliselt ei midagi uut. Päris igapäevane ja igale teemale rakendatav ülesanne.

Selle asemel, et koos ülekontrollida, kas lause on õige või vale, annab õpetaja meile tekstid ning laseb ise kontrollida. Eksinud olime nelja väite puhul. 

 • "butty" on tõesti teine võimalik sõna võileva kohta
 • lambapraadi ei sööda õunakastmes, vaid mündikastmes; seapraadi süüakse õunakastmes (võib-olla elementaarne, aga tõesti toidu valmistamine ei ole minu teema
 • Kuulus "fish'n'chips" ei pärine Itaaliast, vaid hoopis Prantsusmaalt.

PILT JA SÕNA. Vahelduseks väike jooksuharjutus. Seinu armastatakse siin ära kasutada! Seekord on seal toidusõnavaraga seostuvad pildid - punapeet, redised, leib, pirukad, vaarikad, salat... Meid jagatakse 4 rühma. Igale rühmale antakse sõnalipikud - meie rühma sõnad on kõik kollased, teistel punased, rohelised, sinised - ja junnike paberinätsu. Sõnad tuleb nobedasti kleepida pildile, joosta tohib rühmast korraga ainult üks inimene, teised tohivad vaadata järgmise sõna valmis ja end valmis panna või juhendada kaaslast ning talle sõnu valmis otsida. 

Spordiminutite järgselt oleme välja teeninud vaheaja. Õpetaja Karenil on meile karbitäis clotted cream'i, moosi ja scone'id. Scone meenutab muffinit, aga ta on magedam ehk mitte nii magus ja veel muredam. Clotted cream on justkui kohe-kohe võiks muutuv vahukoor, aga kreemjam ja venivam.

Scone time (in Devon way)


Jätkasime toidu teemadel. Tüüpilised briti toidud - kümmekond nimetust ning selgitused, meie ülesandeks oli need kokku sobitada. 

Nii, black pudding. Kas see on sama, mis meil verivorst? Selgituses on, et kuivatatud sea veri ja rasv, süüakse tihtipeale hommikusöögiks. Kas see on siis nagu meie verikäkk? 

Ei ole minu foto, pärit google pildivalikust
Mis veel? Shepherd's pie. Pie on pirukas, shepherd karjus. Midagi lambalihast? Jah, lambahakkliha ja köögivili kaetud purustatud kartulitega (see on siis nagu kartulipudruga, või?) ja küpsetatud ahjus.
Cottage pie - sama, mis eelmine, aga veiselihaga.

Brazo gitano - cyclonebill.jpg
Google pilt
Bangers and mash. See on kartulipuder ja vorstikesed. 
Bangers sellepärast, et pannil praadides need kippusid praksuma ja paukuma, liiga palju vett vorstikestes.

Google pilt
Huvitava nime Roly-Poly taga on midagi magusat - see meenutab meie rullbiskviiti. Moosi asemel kasutatakse ka puuvilju.

Bubble and squeak on nimetus toidule, mis on tehtud eelkõige toidujääkidest, enamasti kapsast ja kartulist. 
Google pilt

Spotted Dick on puding, mis sisaldab kuivatatud puuvilju ja serveeritakse vanillikastmega.Kõhud täis, pildid toitudest vaadatud, road ja kirjeldused kokku sobitatud, hakkame kokku sobitama idioome nende tähendusega:

 • to bolt it down - to eat quickly
 • to pick at it - to eat a small amount
 • to pig out - to eat a lot
 • to cut back - to eat less (for health)
 • to knock it back - to drink a lot of alcohol
 • to warm it up - to heat the food that has been prepared
 • the "cream of the crop" - the best of something
 • to "egg someone on" - to encourage someone to do something
 • to be "just your cup of tea" - to be perfect for you
 • to be as "cool as cucumber" - to be cal,
 • to "have a finger in the pie" - to be involved
 • to "use your noodle" - to use your brain
 • to be "in the soup" - to be in serious trouble
 • "a hot potato" - a difficult question
 • to "eat humble pie" - to accept shame
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar